Om PraksisUtvikling AS

PraksisUtvikling AS ble etablert i 1998.  Formålet var å yte regnskapstjenester og økonomirådgivning for næringsdrivende tannleger og leger.  Selskapet ble etablert av siviløkonom/autorisert regnskapsfører Anton Gomnæs, som ved etableringen av Praksisutvikling AS hadde bred erfaring fra ledende stillinger innen bank og forsikring.  Bransjeerfaringen knyttet til næringsdrivende tannleger og leger har i hovedsak bakgrunn i hans erfaring med arbeid for disse i tidligere Vital Forsikring (nå DNB), og fra stilling som daglig leder i Dentamed AS.  Dette var et servicekontor som blant andre Legeforeningen og Tannlegeforening var eiere av, og som utførte regnskaps- og rådgivningstjenester.

Selskapet har stabil bemanning, som sikrer fast kontaktperson til regnskapskunder.

I 2017 har vi lagt til rette for å ta et steg videre ved ansettelse av ny daglig leder, samt en autorisert regnskapsfører.

Ny daglig leder er Autorisert regnskapsfører Svein Helge Berntzen.  Han har bred og solid erfaring fra regnskapskontorer i ledende stillinger de siste 10 år, og tidligere stillinger som økonomisjef for virksomheter innen ulike bransjer.

Nyansatt Autorisert regnskapsfører er Malgorzata Narkiewicz.  Hun er utdannet engelsk-språklærer fra Universitetet i Warszawa, og har utdannelse som Autorisert regnskapsfører i Norge.  Hun har arbeidserfaring fra Norge siden 2004, de siste 10 årene som autorisert regnskapsfører/ avdelingsleder i et Autorisert regnskapsførerselskap.

De øvrige ansatte er:

  • Anton Gomnæs er Spesialrådgiver/autorisert regnskapsfører.  Etablerer fra 1998..
  • Bjørn Gomnæs (medeier) er regnskapsfører, ansatt 2000.
  • Terje Rusten (medeier) er IT- og Systemansvarlig, og regnskapsfører, ansatt 2008.
  • Inger Lien er regnskapsfører, ansatt 2006
  • Torunn R. Seljevold er regnskapsfører, ansatt 2011
  • Stian McGarrighan er regnskapsfører, ansatt 2012

For å sikre god og individuell betjening av kunder, tilstreber vi at hver enkelt har en fast kontaktperson som regnskapsfører og lønnsansvarlig for sitt regnskap.

Kontakt oss idag!

Felt markert med * må fylles ut.