Rådgivning

Etablering – omorganisering – samarbeid/gruppepraksiser – kompaniskap

Ved nyetablering eller kjøp av en etablert praksis, opplever vi at våre kunder har behov for og nytte av informasjon og hjelp på en rekke områder, som

  • Vurdering av anskaffelseskostnader og budsjettering
  • Valg av selskapsform ved nyetablering
  • Endring av selskapsform, som omdannelse av igangværende virksomhet fra f. eks. enkeltpersonforetak til aksjeselskap.
  • Stifte aksjeselskap eller etablere annen selskapsform eller enkeltpersonforetak
  • Samarbeidsavtaler dersom flere etablerer virksomhet sammen
  • Kompanjongavtale/aksjonæravtale som regulerer forhold forhold knyttet til eierskapet (ikke drift) av virksomhet som eies av flere sammen
  • Forhold knyttet til oppdragsavtaler dersom det leies inn behandlere eller leies ut arbeidsplass til behandlere.  Hva som skiller disse samarbeidsformene økonomisk og juridisk.
  • Ansettelsesavtaler og tilknyttede forhold ved ansettelse av hjelpepersonell.

Vurderer du å gjøre endringer eller etablere praksis, står vi gjerne til tjeneste.

Juridiske forhold knyttet til ansettelsesforhold og samarbeidsforhold er viktig.  Og det kan være komplisert dersom forhold begynner å bli vanskelig.  For å takle de vanskelige sakene på en trygg måte, har vi samarbeid med advokatfirmaet Storeng, Beck & Due-Lund.  De er spesialister på arbeidslivsjus, og har ved behov vært til stor hjelp.

Kontakt oss idag!

Felt markert med * må fylles ut.